Nhà cũ đã hơn 1500 bài, Mod mở nhà mới giùm các bạn. Chúc các bạn xây nhà mới khang trang hơn nhà cũ.


Link nhà cũ:


http://www.webtretho.com/forum/f50/thu-tuc-can-thiet-truoc-va-sau-khi-den-uc-dinh-hon-ket-hon-tang-2-a-678988/index153.html