Chào các mẹ Melbourne.


Mình có việc nhờ các mẹ gấp. Nhà mình chuẩn bị tạm biệt Brisbane nắng ấm để chuyển về Melbourne:Sad: :) :Sigh: . Mấy hôm nay chỉ có lượn web để tìm trường học cho con gái (đang học lớp 1) vì chuẩn bị School holiday rồi, các trường sẽ đóng cửa hết. Mình sẽ sống ở vùng Ha wthorn/Ha wthorn Easth và muốn tìm một Catholic School tốt tốt một chút. Qua webside thấy Our Lady o f Victories có vẻ khá với tương đối đầy đủ tiện nghi nhưng trường đó lại thuộc vùng Camberwell-có xa quá không?? Mình chưa bao giờ ở Mel nên ko biết vùng nào với vùng nào cả. Trường St. Francis Xaviers's trông cũng khá mà lại thuộc vùng Bo x Hill. Tóm lại là rất lúng túng. Có mẹ nào biết về trường học (primary) ở quanh khu Ha wthorn/East thì cho mình biết thông tin với. Public school vùng quanh đấy có trường nào tốt không? Auburn Primary school rất gần chỗ mình sẽ ở nhưng website trông boỉng quá mà hình như có rất nhiều học sinh Tàu vì website thấy cả tiếng tàu. Cám ơn các mẹ trước nha.