Xin chào mọi người.

Mình xin mở 1 chủ đề riêng về ăn uống tại Melbourne. Xin mọi người đóng góp các địa chỉ ăn uống cho người "rãnh rỗi xin nông nổi" tham gia. Không giới hạn nam nữ. Càng đông càng vui và thích 888.

Mình biết 1 chổ ăn Hàn Quốc all you can eat ở Nunawading nhưng chỉ có $20pp. 

Xin mọi người cùng gợi ý và chúc vui.

John