Cả nha mình tiếp tục chuyển sang nhà mới nhé, chúc cho ngôi nhà mới của các mẹ luôn tràn ngập niềm vui.:Rose: Tham khảo thêm nhà từ nhà củ nhé:


http://www.webtretho.com/forum/f50/kinh-nghiem-phong-van-xin-visa-dinh-cu-uc-dinh-hon-and-ket-hon-phan-3-a-514899/?pagenumber=