Em mới quá Úc.Em và chồng em hiện tại có một bé mới 1 tuooi. Hiện tại bọn em chưa có đủ điều kiện kinh tế để nuôi thêm bé nữa. Em mới sang nên chưa rành luật phá thai bên này. Em vừa đi hỏi thuốc phá thai thì họ bảo bên này là phi pháp. phải đặt hẹn lịch bác sĩ và đến bệnh viện nạo hoặc hút với chi phí cao. Có ai rành luật và thủ tục phá thai bên này thì chỉ em với ạ