Các bạn nào đã vào quốc tịch Úc rồi thì có thể cho biết điều kiện để người có PR ( thường trú nhân Úc ) trở thành quốc tịch Úc


Cảm ơn các bạn