chào các mẹ


em là linh' mới, co' lời chào tới các mẹ o úc. Em xin tự giới thiệu em là mẹ của Bí 2 tuổi và Bầu mới được 3 tháng. Em đang ở Sydney.Mong học hỏi được kinh nghiệm tư` các mẹ.