Chuyện là em sang úc học cộng thêm mục đích chữa bệnh nhưng bây giờ bên bảo hiểm nói do em bệnh trước khi qua úc nên bảo hiểm không cover được. Nên bây giờ em cần medicare mà không rõ là sau khi kết hôn thì có nhận được medicare liền không hay phải đợi bao lâu ạ ? Mọi người ai rõ vấn đề này giải đáp giúp em với :(