Thi thử lý thuyết lấy bằng lái xe tại tiểu bang California. Đề thi bằng tiếng Việt. Được biên soạn dựa theo sổ tay hướng dẫn lái xe.


https://nguoivietusa.net/thi-ly-thuyet-lai-xe-california.html