Các mẹ ơi có ai biết gì về cuộc sống ở Guyana như thế nào không? Tình hình là ông xã mình muốn chuyển công tác qua đó nhưng mình không biết bên đó thế nào nên muốn tìm hiểu trước. Người dân bên đó họ theo đạo gì, mình sợ sống chung với người Đạo Hồi lắm, rồi sợ không có chợ Châu Á, sợ bị lẻ loi.... chung chung lo đủ thứ hết. Mẹ nào biết gì về nó thì nói cho mình biết với. Cám ơn các mẹ nhiều!