Không biết hỏi ở đâu vào đây hỏi các mẹ. Các mẹ hay được ở nhà (VN - HN) gửi các thứ sang (Paris) cách nào. Mình chẳng hay có ai sang, hôm nọ mẹ gửi mấy thứ linh tinh qua bưu điện cả tháng mới đến nơi cứ tưởng mất, giá cả lại đắt.


Không biết có dịch vụ nào hay hơn không nhỉ.


Các mẹ nói cho mình biết với. Cám ơn các mẹ nhiều.