Tháng 3 vừa rồi con em vừa qua Đức du học, tự túc nên tuy cháu nó có làm thêm vẫn phải trợ cấp nhiều. Sợ nó có nhiều tiền ham chơi phóng túng theo bên đấy nên gia đình em chỉ dám trợ cấp từng tháng một. Nhưng hiện tại, chuyển tiền khá là mất công và rắc rối này nọ đối với em, em lại đi làm đầu tắt mặt tối không có thời gian. Các mẹ có cao kiến gì giúp em không?


Em cảm ơn các mẹ nhiều!