Em đang cần tìm ngừoi biết nấu các món ăn Việt Nam nhu bun,pho, com chien để học và làm nhà hàng, có bạn nào biết xin giới thiệu cho mình. Mình đang sống ở vung South Atlanta.Xin cam on nhieu