🇫🇮 🇫🇮 🇫🇮 🇫🇮 🇫🇮 🇫🇮 🇫🇮


Những trường hợp tham gia chương trình định cư Phần Lan diện đầu tư phổ biến nhất hiện nay và cách thức đăng ký


------


💥 1. Nếu bạn dự định bắt đầu định cư Phần Lan theo diện đầu tư với tư cách là một nhà kinh doanh tư nhân hoặc muốn thành lập công ty hợp danh hoặc công ty hợp danh hữu hạn:

📌 Đăng ký công ty của bạn với Văn phòng đăng ký bằng sáng chế và đăng ký thương mại.


📌 Để xin giấy phép cư trú của diện doanh nhân thì có 2 trường hợp như nếu bạn hiện đang ở quốc gia cư trú của mình, hãy đăng ký giấy phép tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Phần Lan. Nếu bạn hiện đang ở Phần Lan, hãy gửi đơn đăng ký của bạn tới Sở Di trú Phần Lan (Migri).


📌 Đăng ký nơi ở của bạn tại Văn phòng đăng ký địa phương của bạn để đảm bảo rằng thông tin chi tiết của bạn được nhập vào hệ thống thông tin dân số.

Loading interface...

☘ ☘ ☘ ☘ ☘ ☘

💥 2. Nếu bạn muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã:

📌 Đăng ký công ty hợp danh chung hoặc công ty hợp danh hữu hạn của bạn với Văn phòng đăng ký bằng sáng chế và đăng ký thương mại của Phần Lan.


📌 Xin giấy phép hoạt động kinh doanh tại Phần Lan. Sau đó làm các bước chuẩn bị thủ tục xin giấy phép như trường hợp 1.


📌 Bạn cũng sẽ phải đăng ký nơi ở của bạn tại Văn phòng đăng ký địa phương của bạn để đảm bảo rằng thông tin chi tiết của bạn được nhập vào hệ thống thông tin dân số.


📌 Điểm đáng lưu ý trong trường hợp tham gia hình thức này thì bạn có thể trong trường hợp nếu muốn giữ quyền sở hữu duy nhất của công ty của bạn (sở hữu 100%).

☘ ☘ ☘ ☘ ☘ ☘

💥 3. Trường hợp nếu bạn muốn thiết lập chi nhánh của công ty ở Phần Lan có trụ sở ở một trong những nước thuộc liên minh Châu Âu thì:


📌 Chi nhánh này phải có một đại diện được chỉ định là thường trú nhân của Phần Lan.


📌 Tiếp đến bạn phải nộp đơn cho Văn phòng Đăng ký và Sáng chế Phần Lan để xin giấy phép để thành lập chi nhánh.


📌 Khi giấy phép cần thiết đã được cấp, hãy đăng ký chi nhánh trong Sổ đăng ký Thương mại của Văn phòng Đăng ký và Bằng sáng chế Phần Lan.


📌 Nộp đơn xin giấy phép cư trú.


📌 Bạn cũng sẽ phải đăng ký nơi ở của bạn tại Văn phòng đăng ký địa phương của bạn để đảm bảo rằng thông tin chi tiết của bạn được nhập vào hệ thống thông tin dân số.

Loading interface...

☘ ☘ ☘ ☘ ☘ ☘

Trên đây chỉ là 3 trường hợp thông thường nhất mà các hồ sơ di trú định cư Phần Lan theo diện đầu tư được mở hồ sơ nhiều nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên sẽ tùy vào từng loại hồ sơ đặc điểm riêng cũng như nhu cầu của từng khách hàng riêng biệt mà các đơn vị tư vấn di trú hoặc các luật sư di trú sẽ tư vấn riêng biệt cho thỏa mãn điều kiện yêu cầu của Chính Phủ Phần Lan.

Nguồn: Định cư Phần Lan, HappierCitizens