Chào anh/ chị/ bạn


Mẹ em đa có thẻ xanh ở mỹ và muốn làm giấy bảo lãnh cho em, mọi người biết công ty hay luật sư di trú nào uy tín xin chỉ cho em, em xin cảm ơn rất nhiều ạ.


Năm nay em dúng 21 tuổi, như vậy trường hợp của em là đuoc xem la bao lanh con độc thân dưới 21 hay trên 21 vậy ạ?


Em xỉn cảm ơn mọi người rất nhiều.