chị hai của em vào tháng 10 năm 2009 sẽ có quốc tịch mỹ, và chị 2 em muốn bảo lãnh cho ba mẹ em qua mỹ. vậy thời gian sẽ mất bao lâu và thủ tục có rối lắm không. Một vấn đề em rất thắc mắc nữa đó là: em sinh ngày 13/01/1989 có nghĩa là em sẽ 21 tuổi vào tháng 10 năm 2010. Vậy xét vào trường hợp của em, em còn cơ hội qua mỹ theo ba mẹ em không. Cảm ơn sự tư vấn của mọi người