vietriches.com

Nội dung tập trung về những vấn đề như tài chính cá nhân, thuế, đầu tư cổ phiếu, bất động sản...

Ngoài ra có group để các mẹ vào giao lưu:

https://www.facebook.com/groups/208631210586237/?ref=share