Hêlu!


Mình ở New Jersey. Vợ chồng mình đang hy vọng là có em bé, nên lục đục tìm sách đọc để kiếm kinh nghiệm và lời khuyên tí. Có bà mẹ nào biết sách gì hay thì cố vấn bmngong tương lai mới. Mình search ở thư viện thấy nhiều quá, chẳng biết chọn quyển nào. Cảm ơn mọi người nhiều nhé.