Em định mời mẹ em qua Mỹ chơi. Mẹ em hơn 60 rồi, và không biết tiếng Anh. Lúc đầu em định bay về để đưa mẹ sang, nhưng sau thì không được vì bận việc ở bên này và con nhỏ lại không gửi giữ hộ được.


Như vậy, nếu đi sang đây một mình, làm sao mẹ em "giao tiếp" được với nhân viên hải quan Mỹ lúc họ kiểm tra khi nhập cảnh nhỉ? Lại còn việc điền vào tờ khai trước khi xuống máy bay nữa?Có mẹ nào có kinh nghiệm trong trường hợp tương tự thì tư vấn cho em với.Người già, đi một mình như vậy có nguy cơ bị lạc không nhỉ? :Sigh::Sad: