Cho mình hỏi : Người nước ngoài mang xe ô tô về VN nhằm mục đích sử dụng cá nhân thì sau 1 thời gian bao lâu sẽ phải đăng kí với cục đường bộ và phải đóng thuế xe ? sau mấy tháng hay sau mấy năm ?
Có những cách nào để tránh được việc phải đóng thuế khi mang xe về VN chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân , không sang tên chuyển nhường cho người khác ?Nếu trong trưừong hợp phải đóng thuế minh có nghĩ đến điều này : Thấy ở VN , các tổ chức phi chính phủ như Unicef, Red Cross, UNDP …. Họ có quyền mang xe vào VN để sử dụng cho hoạt động của nó và những xe này đều không bị đánh thuế ( dĩ nhiên không được chuyển nhượng sang tên , nếu chuyển nhượng sang tên cho những cá nhân tở chức thuộc diện đóng thuế tại VN thì sẽ bị đánh thuế bình thường thôi ). Mình đang nghĩ xin thành lập 1 tổ chức từ thiện tại VN , Mình là người đồng sáng lập . Các tổ chức từ thiện tại VN thì không bị đánh thuế trên các nguồn thu /activity của họ và không phải đóng thuế trên các tài sản và bất động sản thược sở hữu của tổ chức . Mình sẽ lấy tiền từ tố chức để mua xe mang tên tổ chức và nhập về Vn để tổ chức sử dụng .Vậy liệu với cách này có tránh được việc phải đóng thuế không nhỉ ?


Cũng không muốn phải long vòng nhức đầu vậy đâu nhưng nghe nói đến tận 2015 gì đó VN mới bãi bỏ thuế với xe hơi nhập khẩu theo quy định của WTO nhưng cũng chả biết các bố nhà mình , mở đầu này lại bóp đầu kia thì cuối cùng ………


Phải đóng thuế là 1 trong những điều ngu xuẩn nhất , mình nghĩ vậyAi có biêt cách nào người nước ngoài mang xe về Vn sử dụng cá nhân không phỉa đóng thuế không nhỉ ?Cam on nhieu