Mình mới move qua Austin được 3 tháng, ko có bạn bè và người thân ngoại trừ anh xã, nhỏ bạn web này vô thấy thú vị thật, hy vọng có thể kết bạn tám- tâm sự- shopping... và tìm được nhiều người bạn tốt:-)))