chào mọi người!


baby của any được 17 ngày rồi-2 vợ chồng của em vừa phỏng vấn kết hôn ở STP ngày hôm qua-đến 22-12 sẽ được cấp hôn thú-xin cho mình hỏi về thủ tục làm khai sinh cho em bé có quốc tịch Mỹ có kịp không vì đến ngày 23/12 là chồng em về Mỹ rồi