Mình thấy những thông tin này có ích nên copy lên đây cho mọi người tham khảo. Nếu ai đã từng là nạn nhân của việc áp phí tùy tiện của sứ quán hay lãnh sự quán VN thì vào đây xem nhé. Nếu mình bị người ta gạt mà mình không làm gì cả thì sẽ tạo điều kiện cho họ "bắt nạt" mình lần sau và những người khác nữa. Hãy tự bảo vệ mình và góp tiếng nói để chấm dứt việc làm sai của một số người làm công quyền nhé.


____________________________________Cấp mới và gia hạn hộ chiếu: Lạm thu lệ phí sẽ bị kỷ luật!
Ông Bùi Đình Dĩnh - cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này. Ông cho biết :- Bộ Ngoại giao luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan đại diện (CQĐD) VN ở nước ngoài thực hiện công khai hóa các qui định về thủ tục, biểu mẫu và lệ phí lãnh sự. Các qui định về những vấn đề này được thông báo công khai tại phòng tiếp khách lãnh sự của các CQĐD, trên trang web của Bộ Ngoại giao (
http://www.mofa.gov.vn
), trang Hội nhập kinh tế quốc tế (
http://www.dei.gov.vn
), báo Quê Hương của Ủy ban về người VN ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và báo Quê Hương điện tử (
http://www.quehuong.org.vn
). Một số CQĐD có trang web riêng cũng đăng biểu giá lệ phí lãnh sự.Biểu giá lệ phí lãnh sự ở nước ngoài hiện nay được ban hành kèm theo thông tư số 134/2004/TT-BTC ngày 31-12-2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại các CQĐD ngoại giao, lãnh sự VN ở nước ngoài. Thông tư này thay thế thông tư số 99/2002/TT-BTC ngày 25-10-2002 của Bộ Tài chính.Nhưng thưa ông, rõ ràng vẫn có tình trạng “lạm thu” tại một số nơi?- Cho đến nay, qua công tác kiểm tra, chúng tôi được biết vẫn có những hiện tượng làm sai qui định ở một số địa bàn. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Cục Lãnh sự đã điện cho thủ trưởng các CQĐD yêu cầu kiểm tra các sự việc nói trên và khẳng định sắp tới sẽ có biện pháp kỷ luật thích đáng đối với các cá nhân hoặc tập thể sai phạm.Người VN ở nước ngoài nếu phát hiện các hiện tượng lạm thu có thể phản ảnh và khiếu nại tới bộ phận nào của Bộ Ngoại giao?- Từ nay trở đi, những người nào cho rằng mình phải nộp lệ phí lãnh sự tại các CQĐD quá mức qui định có thể yêu cầu thủ trưởng các CQĐD (đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng văn phòng) xem xét, giải quyết hoặc trực tiếp thông báo cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao (địa chỉ 40 Trần Phú, Hà Nội, email: cls.mfa@mofa.gov.vn">
cls.mfa@mofa.gov.vn
).