Các mẹ ơi,


Có ai ở Austin, Tx giúp mình với. Tình hình là mình đã lấy bằng viết rồi, đang tìm người Việt dạy lái xe. Mình hơi bị nhát :( Các mẹ biết thầy, cô nào thì chỉ cho mình nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.