Đây là những hướng dẫn rất cần thiết mình xem từ trang USCIS. Các bạn mới sang hoặc chuẩn bị sang Mỹ nên đọc qua. :)Tiếng Anh: http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/M-618.pdfTiếng Việt: http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/M-618_v.pdf(Dear Mod: Vì không biết post ở đâu nên mở topic mới cho dễ thấy, nếu cần Mod chuyển đến topic thích hợp dùm mình, thanks!)