Em mua mấy món đồ trên Ebay thanh toán bằng Paypal , tài khoản Paypal của em link đến bank account và credit card , nhưng mỗi lần em mua paypal chỉ trừ 1 khoản nhỏ trong TK em .


Em muốn hỏi : không biết Paypal có charge thẳng vào bank account số tiền cần thanh toán không hay là em phải chuyển tiền vào Paypal account ?