Em ơi, sao mà phải vất vả thế, bên Mỹ cái gì chả có...không cần phải cầu kỳ như vậy, anh ta có thể chạy ra tiệm thuốc có đủ hết mọi thứ, còn bệnh nặng thì phải đi bs hihi anh chàng nào mà làm nũng quá vậy...:)