Các chị em ơi, cho em hỏi có ai là F1 đã từng mời anh/chi/em ruột sang chơi được chưa? Em vẫn biết là F1 mời được bố mẹ đẻ, bố mẹ in-law sang, nhưng anh chị em thì có mời được không ạ?


Mxv đang muốn mời em gái sang chơi, em cũng chưa lên hỏi international office của trường cụ thể thế nào, k biết các chị em có biết tiền lệ nào hoặc thông tin nào thì cho Mxv biết với.


Thank you.