'[-Các mẹ à, em có việc này lại muốn nhờ các mẹ chỉ giáo. Em đang thắc mắc về vấn đề dùng hai hộ chiếu tại sân bay Nội bài. Có mẹ nào đã đi bằng hai hộ chiếu chưa? có OK không?