Mình qua canada được gần 2 năm rồi mà có 1 mình nên chán quá đi làm về chỉ biết lên mạng coi film :-) đọc báo. Lang thang trên mạng tìm thấy trang web này vào xem thì toàn nữ nên mạo muội lập ra topic này tìm bạn nói chuyện chơi hay lúc nào có hội họp nhóm họp cho đỡ buồn :-) mình hiện đang ở vaughan :-)