Macy's va Nordstrom đang free gift suốt 1 tuần, có ai đã đi xếp hàng lấy chưa, giải thích dùm lý do gì mà có vụ này vậyy nhỉ.