Mình đang mơ ước đến mỹ diện này dự định đầu năm 2014 sẽ xúc tiến hồ sơ. Vậy xin các ace nào đã thành công diện này chia sẽ thông tin cho mình với. Thời gian thực tế hoàn thành hồ sơ là bao lâu? Qua đến nơi rồi các cty tư vấn có giúp đỡ tiếp như quảng cáo và theo ta đến năm thứ 2 để remove condition không hay lại đem con bỏ chợ thì chít


Em cảm ơn nhìu ạ