Mình mở topic này nhằm để mọi người bảo lãnh thân nhân, nhất là con cái bảo lãnh cho cha mẹ kèm theo các em dưới 21 tuổi. Mong mọi người vào chia sẻ nha !


Trường hợp của gia đình mình là chị mình bảo lãnh cha mẹ và 1 đứa em, nhưng hồ sơ ba mẹ mình thì ok, còn hồ sơ của em mình thì họ bảo chờ ?? Mình rất thắc mắc vì cũng có 1 số người mình thấy trên 21 tuổi vẫn đi theo được ?? Mong các bạn hiểu rõ về vấn đề thì giúp mình nhé !!