Mình có người quen cho mình cái điện thoại xài rồi, mà không biết chuyển về Việt Nam bằng cách nào. Ai biết xin chỉ dùm, mình chân thành cảm ơn, mình ở NhaTrang