Chào mọi người! Em có một câu hỏi là tháng 1 em và con gái về Việt Nam thăm gia đình, con em sinh đẻ ở Mỹ và em cũng đã làm us passport cho con em rồi, vì điều kiện bên mỹ không thoải mái nên e sẽ gửi con cho Mẹ em giữ dùm em hơn 1 năm. Như vậy con em có cần xin giấy gì để ra khỏi nứoc Mỹ trên 1 năm không? Hay chỉ cần us passport khi trở về Mỹ? Em cảm ơn!