Mình có cô bạn đang muốn về VN vaò dip tháng 12 hoặc 1, mà chả biết đặt vé ở đau cho rẻ (Ở Bỉ)! Các mẹ ở Bỉ và Pháp có kinh nghiệm đặt vé nhiều rồi có thể giúp mình khong?


xin cảm on nhé!