Hiện tại em đang nghiên cứu về cách khấu trừ thuế thu nhập từ lương ở Thụy Điển và một số nước Châu Âu.


Theo em được biết thì hiện tại ở TĐ, thuế khấu trừ từ lương sẽ được tính dựa trên Biểu khấu trừ thuế (có 9 Biểu từ 29 đến 37 tùy theo nơi mình cư trú).


Nhưng em vẫn chưa rõ mức lương căn cứ tính khấu trừ thuế theo biểu là mức lương cơ bản hay là gross salary trong tháng?


Trường hợp có overtime thì phần overtime này sẽ được cộng chung với lương cơ bản rồi sau đó dựa vào biểu thuế mà khấu trừ hay là tính cách khác?


Mong các mẹ thông thái đang sinh sống tại Thụy Điển giúp em với ạ. Rất cảm ơn các mẹ.