Chào mọi người.


Mình hiện tại vừa sang Pháp (Toulouse) theo visa du lịch ngắn ngày,được ở lại 90 ngày.


Giờ mình muốn xin apply visa dài ngày để ở lại 6 tháng. Có bạn nào biết cách nào không làm ơn chỉ giúp mình với.


Situation của mình là : Mình với giai Pháp mới Pacs ở đại sứ quán Pháp ở Việt Nam thôi, chứ chưa làm Married (nếu không thì đã dễ rồi).


Bây giờ có cách nào xin thành visa du lịch dài ngày không?


Còn cách khác là làm giấy tờ Married, có bạn nào làm bên Pháp rồi thì cho mình biết với là cần bao lâu thì xong? Minh được ở đây đến 27/8 (vì hạn 90/180 ngày) thì liệu có kịp không?


Xin cảm ơn rất nhiều!


Email mình là: annie.tranmai@gmail.com