Em muốn hỏi là em mới lấy chồng được chồng bảo lãnh sang Thụy Điển được gần 1 tháng . Visa hiện tại là được 6 tháng nhưng vì gia đình em có chuyện gấp em phải về việt nam . Vậy e muốn hỏi nếu em về như thế . Có quay lại được không? Và chồng em có xin bảo lãnh e quay lại được không ? Cần những giấy tờ gì không ạ ? Vì chồng em cũng nhiều việc nên e không muốn anh ấy lo. Mọi ng ở Thụy Điển ai biết thì chỉ cho e với. E cảm ơn !