Cả nhà ơi em có ông anh họ đang có con học ở trường quốc tế pháp tại Balan. Anh ấy định cho con học hết cấp 3 rồi sang pháp hoạc bỉ học tiếp nên nhờ bọn em so sánh hệ thống giáo dục phổ thông của pháp và bỉ. Đề bài này khó quá, em seach google mãi mà chẳng tìm được trang nào ra hồn. Con em còn bé nên em cũng không biết nhiều về bậc trung học ở bỉ. Mọi người có thông tin gì về hệ giáo giục phổ thông ở bỉ và pháp thì cho em xin với.


em chỉ biết là ở bỉ maternelle là từ 3-5 tuổi, 6-12 tuổi là primaire (cả 2 bậc học này thì học ở ecole fondamental) còn secondaire thì là 12-18 tuổi gồm 6 lớp, có những option nhưng loại trường hay phân ban gì thì em mù tịt


ở pháp thế nào thì em cũng chưa có thông tin gì đáng kể


Mọi người giúp em với nhé :1: