Hi cac bạn,


do đọc trên mạng thấy gửi qua bưu điện bất tiện mà ko đảm bảo lắm nên hỏi ng quen minh có nhơ dc tiếp viên hàng ko xách tay đồ đạc từ pháp về gdinh


ko biết có ai từng gửi đồ qua tiếp viên hk chưa cho mình tham khảo giá cả 1 chút. Thanks cac ban