Em đang làm giấy tờ xin sang Mỹ thăm người thân và đang gặp phải vụ họ tên đau đầu như sau


Tên trên passport của em LÊ THỊ HÀ


Tên trên VISA cũng là LÊ THỊ HÀ


Tên trên giấy tờ bên này (em ở Pháp) HÀ LÊ THỊ trong đó họ là LÊ THỊ còn tên HÀ


Bây giờ khai trong tờ application form de xin VISA sang Mỹ thì nên khai theo các giấy tờ đã làm bên này hay khai theo passport ạ? (nghĩa là lúc điền form họ là LÊ tên là THỊ HÀ hay họ là LÊ THỊ tên là HÀ). Thông thường xin Visa sang Mỹ bị soi rất kỹ nên em đang rối lên vì nếu điền theo họ LÊ tên THỊ HÀ thì các giấy tờ chứng minh đi cùng gồm thẻ cư trú, giấy học bổng, thẻ sinh viên lại là họ LÊ THỊ tên HÀ.


Trong passport của VN em chỉ thấy dòng fullname ghi LÊ THỊ HÀ nên bây giờ em chẳng biết đường nào mà làm cả. Các chị có ai có kinh nghiệm về cái này giúp em với ạ.


Mod ơi đừng xóa topic này của em nhé