Bố/ mẹ nào biết vấn đề này tư vấn cho em với. Ngoài ra thì em tìm mãi không biết cái trang web thông tin của ĐSQ Thụy sỹ ở VN là trang nào, mẹ nào biết chỉ em với nhé. Em cảm ơn.