Các mẹ gì cũng biết ơi, cho em hỏi tí. Khoảng 2 tháng nữa nhà em sẽ mở cửa hàng mới ( em đứng tên, hiện tại đang là sinh viên ). Nghe nói có những chính sách hỗ trợ cho người mới thành lập doanh nghiệp, em có ra Sở lao động và chỗ thành phố hỏi, người ta đều nói ko có hoặc có mà dành cho đối tượng hưởng trợ cấp thât nghiệp. Thực hư thế nào, có mẹ nào biết nói cho em với chứ nhà em đang nghèo, mất cái mình đáng được hưởng là tiếc hùi hụi.