www.coucoutel.com


phone về vn cố định hay di động đều tarif local hết.


Các mẹ quay số này nhé: 0811 65 30 40


Chúc mọi người 88888 vui vẻ :Rose: :Rose: :Rose: