Em đang có 1 số đồ ở Pháp và ở Đức muốn chuyển về. MẸ nào biết tiếp viên nào hay xách tay về thì chỉ giúp em nhé