Chaò các mẹ,


Nhà mình sắp về Việt Nam vaò tháng 11 tới, hiện giờ nhà mình có khá nhiêù đồ phaỉ mang về như ghế ăn cuả bé, xe đẩy, T.V, và các thứ linh tinh khác nưã (tổng cộng khoảng 50kg hoặc hơn). Các mẹ có điạ chỉ naò chuyển đồ từ Paris về Hà Nôị không cho mình biết với (có thể chuyển bằng hàng không nêú như cước phí không quá đắt), cảm ơn các mẹ nhiêù.