Mình dự định chạy xe sang Ba Lan chơi 1 tuần. Có mẹ nào ở Ba Lan ko giúp mình với, lên dùng tiền Ba Lan hay dùng tiền EU, và ở đó có những khu vục nào có thể mua sắm vui chơi và nhà nghỉ nữa, mình chạy xe từ Danmark sang.


Cảm ơn các mẹ trước :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: