Chào các mẹ !


Hiện tại em sắp nộp hồ sơ tại đại sứ quán đức tại hà nội và chắc sẽ phỏng vấn. Vậy e xin các mẹ các bạn đi trước gặp những câu hỏi khi phỏng vấn thì chia sẻ em với. e cảm ơn trước. danke