tình hình là có thế tớ sẽ cho bé nhà tớ du lich châu âu 2 tuần, vấn đề là không biết nên mua 10% vé dùng bassinet (Chắc con tớ không được dùng vì 13kg và 15 tháng rồi), hay bỏ thêm tiền mua thêm 1 ghế cho bé 75% vé người lớn.hồi 3 tháng, bé cũng bay chặng tương tự, nhưng vì hồi đấy bé nên ngoan, bây giờ thì nghịch lắmCon tớ rất nghịch, không chịu ngồi yên lắm. mà bế suốt cũng ngại. Chênh lệch cũng là 800 usd nên cũng không nhỏ để cứ mua dùng thì dùng không dùng thì thôi, cũng không lớn để nếu cần thiết mà vẫn tiết kiệm không mua.Muốn tư vấn các bạn có kinh nghiệm đi rồi, có nên mua ghế thêm cho bé không? 2 chặng bay, từ Vn sang châu Âu, va transit 1 lần , bay thêm 2 tiếng thôi.cảm ơn mọi người trước.